جواب به : تمرین اول:معرفی کوتاه

#2981

سلام کامیار فتحی هستم

دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه تهران

هدفم برای شرکت در این دوره افزایش توانمندی های مقاله نویسیم هستش

تمامی حقوق برای ماورسیتی محفوظ است!  Maversity.ir