جواب به : تمرین اول:معرفی کوتاه

#2978

سلام میلاد آقورن لوئی هستم دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی… هدفم از شرکت کردن در این دوره افزودن اطلاعات و یادگیری گام به گام مقاله نویسی هست.

تمامی حقوق برای ماورسیتی محفوظ است!  Maversity.ir